2023 Board

DesignationName
Chief advisorPadmashree Dr. T. P. Lahane
PresidentProf. Dr. Ragini Parekh
Hon. SecretaryDr. Sumeet Lahane
TreasurerDr. Nikhil Nasta
Editor Journal BOADr. Keiki Mehta
Associate editorDr. Preetam Samant
Vice PresidentDr. Himanshu Mehta
Joint SecretaryDr. Manish Sharma
LibrarianDr. Vaishal Kenia
Immediate Past PresidentDr. Preetam Samant
Immediate Past SecretaryDr. Swapnesh Sawant

Managing Committee 2022-2023

Name
Dr. Kareeshma Wadia
Dr. Movdawalla Mayav
Dr. Hasnain Shikari
Dr. Rahul Baile
Dr. Nilesh Pandya
Dr. Suvira
Dr. Rahul Chowdhary
Dr. Gul Nankani
Dr. Ashish Vaidya
Dr. Sachin Dharwadkar
Dr. C. Wavikar
Dr. Sayalee Lahane

Ex officio Committee Members

Name
Dr. B. K. Nayak
Dr. Nikhil Gokhale
Dr. Ranjit Maniar

Dr. Quresh Maskati
Dr. Vijay Bhatt
Dr. R. C. Shah
Dr. S. Natarajan
Dr. Yogesh Shah

Co-opted Committee Members

Name
Dr. Karobi Lahiri
Dr. Saumil Seth
Dr. Sonal Jadhav
Dr. Nishita Agarawala
Dr. Niteen Dedia

MMC Credit Points Committee

Name
Dr. Nishita Agarawala
Dr. Gul Nankani
Dr. Ashish Jain

Cultural Committee

Name
Dr. Karobi Lahiri
Dr. Archana Chowdhary
Dr. Rahul Chowdhary

Scientific Committee

Name
Dr. Nikhil Gokhale
Dr. Manish Shah
Dr. Hemalini Samant
Dr. Preetam Samant
Dr. Swapnesh Sawant
Dr. Sumeet Lahane

Social Branding Committee

Name
Dr. S. S. Bhatti
Dr. Saumil Seth
Dr. Swapnesh Sawant

Trade And Grievances Committee

Name
Dr. Ranjit Maniar
Dr. Yogesh Shah
Dr. Vijay Bhat
Dr. Omkar Telang

Finance and Planning Committee

Name
Dr. R. C. Shah
Dr. C. Wavikar
Dr. Nikhil Nasta
Dr. Ruchik Thakkar

Sports and Wellness Committee

Name
Dr. Nikhil Nasta
Dr. Nitin Balkrishnan
Dr. Cyres Mehta

PG Academics Committee

Name
Dr. Chhaya Shinde
Dr. Nita Shanbagh
Dr. Abidi
Dr. Sheela Kelkar
Dr. Avinash Ingole
Dr. Charuta Mandake
Dr. Priti Kamdar
Dr. Shrikant Deshpande

Journal Club and Research Committee

Name
Dr. Parul Deshpande
Dr. Vaishal Kenia
Dr. Sabhyasachi Sengupta
Dr. Zain Khatib